Εκτύπωση

 

 

«Όταν μιλάς άσχημα,

πρέπει να δέχεσαι

και κάθε είδους απάντηση

που σου δίνουν»

 

(Μέγας Βασίλειος)