Εκτύπωση

"Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του,

ο Θεός κατά κάποιο τρόπο συγκινείται και χαίρεται,

γιατί ο άνθρωπος αυτός, με την αγάπη που έχει,

συγγενεύει μαζί Του και του δίνει παρηγοριά.

Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο

για τον συνάνθρωπό του ...

Όποιος δεν έχει δικό του πόνο,

ας πονάει τουλάχιστον γι' αυτούς που πονούν"

                                                                           (Άγιος Παϊσιος)