Εκτύπωση

 

                                                                   «Άλλα μεν με τον καρπό,

                                                                      άλλα δε με το μέγεθος

                                                                       κι άλλα με το κάλλος,

                                                                   αναπέμπουν τη δοξολογία

                                                          προς Αυτόν που τα δημιούργησε»                                

                                                                       (Άγ. Ιω. Χρυσόστομος)