Εκτύπωση

 

                                             «Ο ίδιος ο Χριστός είναι Εκείνος που γίνεται:

                                               Δώρο του Θεού στον άνθρωπο

                                               Δώρο του ανθρώπου στον Θεό και

                                               Δώρο του ανθρώπου στον άνθρωπο»!