Εκτύπωση

 

«Ο φόβος του Θεού είναι αυξημένη ευλάβεια,

όπως και η ευλάβεια είναι συνεσταλμένος φόβος»

(Θεοφύλακτος Βουλγαρίας)