Εκτύπωση

 

«Οι πειρασμοί γίνονται πειρασμοί

γι' αυτούς που πειράζονται,

ενώ γι' αυτούς που δεν πειράζονται

γίνονται αιτία για στεφάνια και βραβεία»

(Μέγας Φώτιος)