Εκτύπωση

 

«Αφού είναι αδύνατον να γίνει κανείς εξωτερικά αυτό που θέλει,

τότε ας γίνει εσωτερικά αυτό που πρέπει»