Εκτύπωση

 

«Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό,

παρά μόνον εκείνος που απομακρύνεται από τον κόσμο.

Απομάκρυνση βέβαια δεν εννοώ την έξοδο από το σώμα,

αλλά από τα πράγματα του κόσμου»

(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)