Εκτύπωση

 

«Χαίρετε εκείνος που μπορεί να δώσει απάντηση σωστή.

Και τι καλός σαν ειπωθεί στην ώρα του ένας λόγος!»

(Παρ.15,25)