Εκτύπωση

 

«Η ελεημοσύνη δεν είναι προς χάριν εκείνων που λαμβάνουν,

αλλά προς χάριν εκείνων που δίνουν,

γιατί πραγματικά αυτοί είναι εκείνοι

                                      που ωφελούνται πάρα πολύ»                                     

(Άγ. Ιω. Χρυσόστομος)