Εκτύπωση

Ας προχωρήσουμε στη λύση των αποριών. Κι ας προσπαθήσουμε να λύσουμε πρώτα το ζήτημα του αστέρα. Γιατί αν μάθουμε τι ήταν το αστέρι και ποια η προέλευσή του κι αν ήταν κι αυτό ένα απ’ τα πολλά ή κάτι διαφορετικό απ’ τα άλλα κι αν ήταν πράγματι αστέρι ή μόνο φαινομενικά αστέρι, θα κατανοήσουμε εύκολα κι όλα τα άλλα.

Από πού όμως θα τα μάθουμε αυτά; Απ’ το ίδιο το κείμενο.

Είναι βέβαια φανερό απ’ την πορεία του κατ’ αρχήν, ότι το αστέρι αυτό δεν ήταν ένα απ’ τα πολλά ή καλύτερα δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αστέρι, αλλά κάποια αόρατη δύναμη που έλαβε τη μορφή του άστρου.

Γιατί, είναι βεβαιότατο, δεν υπάρχει αστέρι που να ακολουθεί αυτή την πορεία, αλλά και ο ήλιος και η σελήνη κι όλα τα άλλα αστέρια τα βλέπουμε να προχωρούν απ’ την ανατολή προς την δύση. Αυτό όμως πήγαινε απ’ τον βορρά προς τον νότο. Γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός της Παλαιστίνης απ’ την Περσία.

Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η εξέταση της ώρας. Γιατί δεν φάνηκε τη νύχτα, αλλά το μεσημέρι, όταν ο ήλιος ήταν ολόλαμπρος.

Τούτο δεν είναι δυνατό να συμβεί όχι μόνο με τα αστέρια, αλλ’ ούτε και με τη σελήνη. Γιατί κι αυτή, αν και είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όλα, κρύπτεται κι εξαφανίζεται αμέσως, μόλις φανούν οι ακτίνες του ηλίου. Αυτό το αστέρι όμως νίκησε με την υπερβολική του λαμπρότητα τις ακτίνες του ηλίου και αποδείχθηκε φωτεινότερο από εκείνες κι έλαμψε περισσότερο μέσα στο τόσο φως.

Τρίτο αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι κρυβόταν και φαινόταν πάλι. Γιατί φαινόταν και οδηγούσε τους μάγους κατά την πορεία τους μέχρι την Παλαιστίνη. Όταν έφθασαν όμως στα Ιεροσόλυμα, κρύφτηκε. Έπειτα φανερώθηκε πάλι, όταν επρόκειτο να αναχωρήσουν, αφού ανακοίνωσαν στον Ηρώδη την αιτία της αφίξεώς τους και τον αποχαιρέτησαν.

Αυτά αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για κίνηση άστρου, αλλά για κίνηση κάποιος πολύ λογικής δυνάμεως. Γιατί δεν είχε κάποια μόνιμη πορεία, αλλά εκινείτο όταν έπρεπε να κινείται, σταματούσε όταν έπρεπε να σταματά και ρύθμιζε τα πάντα όπως έπρεπε, όπως η στήλη της νεφέλης, που σταματούσε ή έκανε το στρατόπεδο των Ιουδαίων να ξεκινήσει, όποτε χρειαζόταν (Έξοδ. Κεφ.13. Αριθμ. κεφ.9)

Τέταρτο στοιχείο απ’ το οποίο μπορεί κανείς να γνωρίσει καλά τα πράγματα, είναι ο τρόπος με τον οποίο τους οδηγούσε.

Γιατί δεν τους οδηγούσε απ’ τον ουρανό. Καθ’ όσον δεν ήταν δυνατό να κατατοπίζονται αυτοί μ’ αυτό τον τρόπο. Αλλά κατέβαινε χαμηλά και τους οδηγούσε. Γιατί γνώριζε καλά ότι δεν είναι δυνατό να κάνει ένα αστέρι γνωστό έναν τόπο τόσο μικρό, όσο είναι ορθό να κατέχει μια καλύβα ή μάλλον όσο είναι λογικό να κατέχει το σώμα ενός νηπίου.

Επειδή λοιπόν το ύψος του άστρου είναι πολύ μεγάλο, δεν ήταν δυνατό να επισημάνει και να κάνει γνωστό σ’ αυτούς που επιθυμούσαν να δουν έναν τόσο μικρό τόπο.

Αυτό είναι δυνατό να το αντιληφθεί κανείς κι απ’ τη σελήνη, η οποία, αν κι είναι πολύ μεγλύτερη απ’ τα άστρα, δίνει την εντύπωση σε όλους τους κατοίκους της γης, που είναι διασκορπισμένη σε όλη την επιφάνεια της γης, ότι βρίσκεται κοντά τους.

Πες μου, λοιπόν, πως θα έδειχνε το αστέρι έναν τόπο μικρό όσο μια φάτνη και μια καλύβα, αν δεν άφηνε το ύψος εκείνο και δεν κατέβαινε κάτω και δεν σταματούσε ακριβώς πάνω απ’ το κεφάλι του Παιδιού;

Τούτο ασφαλώς υπονοούσε ο Ευαγγελιστής όταν έλεγε: «Ιδού ο αστήρ προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον»

Βλέπεις με πόσα αποδεικνύεται ότι το αστέρι αυτό δεν ήταν ένα απ’ τα πολλά κι ότι δεν φαινόταν να ακολουθεί τη φυσική τάξη;

*   *   *

Αλλά γιατί φάνηκε; Για να καυτηριάσει την αναισθησία των Ιουδαίων και να τους αφαιρέσει κάθε είδος δικαιολογίας για την απιστία τους.

Επειδή δηλαδή επρόκειτο, Αυτός που ήρθε απ’ τους ουρανούς να δώσει τέλος στον παλαιό τρόπο ζωής και να καλέσει την οικουμένη να Τον προσκυνήσει και να Τον λατρεύσει σ’ όλη την ξηρά και την θάλασσα, άνοιξε εξ αρχής την θύρα για όλους τους ανθρώπους, επειδή ήθελε να παραδειγματίσει τους δικούς Του δια των ξένων.

Επειδή δηλαδή, αν και άκουγαν συνεχώς τους προφήτες που μιλούσαν για την ενανθρώπισή Του, δεν έδιναν την απαιτούμενη σημασία, έκανε να έρθουν ακόμη και βάρβαροι από χώρα μακρινή και να αναζητούν τον Βασιλέα που βρισκόταν κοντά τους και πληροφορήθηκαν πρώτα από Περσική φωνή εκείνα, τα οποία δεν ήθελαν να μάθουν απ’ τους προφήτες, ώστε, αν Τον ακολουθήσουν, να έχουν σοβαρότατο στοιχείο ότι πείστηκαν για την παρουσία Του. Αν, αντίθετα, Τον αντιμετωπίσουν με εχθρότητα, να μην έχουν καμμιά δικαιολογία.

Γιατί ποια δικαιολογία θα έχουν να παρουσιάσουν, αν δεν πιστέψουν στον Χριστό μετά από τόσες προφητείες, όταν δουν ότι οι μάγοι πείστηκαν επειδή είδαν ένα αστέρι κι ήρθαν και προσκύνησαν το νεογέννητο;

Ενήργησε, λοιπόν, και στην περίπτωση των μάγων όπως στην περίπτωση των Νινευϊτών, που τους έστειλε τον ιωνά, κι όπως στην περίπτωση της Σαμαρείτιδας και της Χαναναίας. Γι’ αυτό και είπε: «Άνδρες Νινευίται θα αναστηθούν και θα σας κατακρίνουν» Και «Βασίλισσα του νότου θα αναστηθεί και θα κατακρίνει την γενεά αυτή» (Ματθ. 12,41) Γιατί εκείνοι μεν πίστεψαν στα μικρότερα, ενώ αυτοί δεν πίστεψαν ούτε στα μεγαλύτερα.

                           *   *   *

Αλλά γιατί, λέει, τους προσείλκυσε με θέαμα αυτού του είδους;

Αλλά πως έπρεπε; Να τους στείλει προφήτες; Ήσαν μάγοι και δεν θα παραδέχονταν τους προφήτες!

Να τους μιλήσει απ’ τον ουρανό; Δεν θα έδιναν σημασία!

Να στείλει άγγελο; Κι αυτόν θα τον περιφρονούσαν!

Γι’ αυτό και δεν χρησιμοποίησε ο Θεός τίποτα απ’ αυτά και με πολλή συγκατάβαση τους προσκάλεσε με μέσο, προς το οποίο είχαν εξοικείωση, και τους έδειξε ένα μεγάλο κι εντελώς διαφορετικό αστέρι, για να τους προξενήσει μεγάλη εντύπωση και με το μέγεθός του και με το κάλλος του και με τον τρόπο της κινήσεώς του.

Αυτά μιμήθηκε κι ο Παύλος και μίλησε προς τους Έλληνες από ένα βωμό και άντλησε επιχειρήματα από ποιητές. Προς τους Ιουδαίους πάλι ομιλεί επικαλούμενος προς διαβεβαίωση την περιτομή κι αρχίζει με θυσίες την διδασκαλία του σ’ αυτούς που ζούσαν κατά τον ιουδαϊκό νόμο.

Επειδή δηλαδή κάθε άνθρωπος αγαπά εκείνα, με τα οποία έχει εξοικειωθεί, τα χρησιμοποιούν και ο Θεός και οι άνθρωποι που απέστειλε προς σωτηρία της οικουμένης.

*   *   *

  Μη νομίσεις λοιπόν ότι θα έκρινε ταπεινωτικό να τους καλέσει με αστέρι. Γιατί τότε θίγεις όλους τους Ιουδαϊκούς θεσμούς, τις θυσίες, τους καθαρμούς, την πρωτομηνιά, την κιβωτό, ακόμη και τον ναό τον ίδιο. Γιατί αυτά έχουν την αρχή τους στην ειδωλολατρική θρησκεία.

Ο Θεός όμως, για να σώσει τους παραπλανημένους, δέχθηκε να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά μέσα, αφού τα μετέβαλε λίγο, εκείνα με τα οποία λάτρευαν τα είδωλα οι ειδωλολάτρες, για να τους απομακρύνει σταδιακά απ’ τις συνήθειές τους και να τους οδηγήσει στην υψηλή πίστη.

Αυτό λοιπόν έκανε και στην περίπτωση των μάγων. Ανέχθηκε να τους καλέσει με την θέα ενός άστρου, για να τους οδηγήσει κατόπιν υψηλότερα. Κι αφού τους κατεύθυνε και τους οδήγησε και τους έφερε μπροστά στη φάτνη, δεν συνεννοείται πλέον μαζί τους δια του άστρου, αλλά δια του αγγέλου, κι έτσι έγιναν σιγά – σιγά καλύτεροι…

Είναι δυνατό να δει κανείς ότι ο Θεός ρυθμίζει κι άλλα πολλά κατά τον ίδιο τρόπο…»

Και σε άλλη του ομιλία παρατηρεί ο Άγ. Ιω. Χρυσόστομος―

«Μου φαίνεται ότι το αστέρι φάνηκε προ πολλού χρόνου. Ο Χριστός έπρεπε να δεχθεί την προσκύνηση μέσα στα σπάργανα ακόμη, για να φανεί το αξιοθαύμαστο και παράδοξο γεγονός. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να τους χρειαστεί πολύς χρόνος για το ταξίδι τους, για να φθάσουν οι μάγοι έγκαιρα στο νεογέννητο, γι’ αυτό και το αστέρι παρουσιάζεται πριν από πολύ χρόνο.

Γιατί αν παρουσιάστηκε στην ανατολή σ’ αυτούς, τη στιγμή που γεννιόταν στην Παλαιστίνη, απ’ τον πολύ χρόνο που θα τους χρειαζόταν για την οδοιπορία τους, όταν έφθαναν δεν θ Τον έβλεπαν πλέον στα σπάργανα…

Και πρόσεξε την άριστη ακολουθία των γεγονότων. Εξ αιτίας τους άστρου τους δέχεται ο λαός των Ιουδαίων και ο βασιλέας (δηλ. ο Ηρώδης), προσκομίζουν (οι Ιουδαίοι) την μαρτυρία του προφήτη που μιλάει για το φαινόμενο (της γεννήσεως του Χριστού).

Κι έπειτα απ’ τον προφήτη, τους παραλαμβάνει πάλι ο άγγελος και τους τα εξηγεί όλα. Και με την οδηγία του άστρου βαδίζουν τότε απ’ τα Ιεροσόλυμα προς την Βηθλεέμ. Το άστρο τους συνόδευε και από εκεί.

Για να μάθεις κι απ’ αυτό, ότι δεν ήταν ένα απ’ τα πολλά άστρα, επειδή ούτε ένα άστρο δεν έχει αυτή τη φύση. Και δεν προχωρούσε απλά, αλλά τους έσυρε απ’ το χέρι και τους καθοδηγούσε ημέρα μεσημέρι»