01
Ekdoseis2
Periodika2
Neeskiklofories

Epanekdoseis

Prosfores

diahoristiko

Εἶχαν μεγάλα πάθη οἱ πολέμαρχοι, οἱ προπάτορές μας. Εἶχαν ἐγωισμὸ ὅπως κι ἐμεῖς, εἶχαν διχόνοια, φιλοπρωτία καὶ τόσα ἄλλα. Μποροῦσαν μ' αὐτὰ νὰ τὰ χαλάσουν ὅλα τὰ καλὰ ποῦ ἔκαναν. Εἶχαν ὅμως καὶ μεγάλες ἀρετές. Ἐμεῖς σήμερα οἱ νεοέλληνες, περισσότερο κρατᾶμε μόνο τὰ ἀρνητικὰ τῶν ἀγωνιστῶν καὶ δὲν προσβλέπουμε στὶς μεγάλες ἀρετές τους.

Ἦταν φιλόθεοι, ἀγαποῦσαν τὸ Θεό, ἔστω κι ἂν ἁμάρταναν, ἔστω κι ἂν γινόταν ὁτιδήποτε, ἀγαποῦσαν τὸν Κύριο. 'Ὁ 'Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος γράφει στὶς ἐπιστολές του στοὺς Γαλαξειδιῶτες μεταξὺ ἄλλων: « ... γλυκύτατος Χριστός μας ν σς φωτίζει κα ν σς ελογε. Ατς εναι πάνω π' λα κα εναι τ πν γιά μας»

λο ατ τ ποτάμι τς 'ρθοδοξίας ρχεται π τν γιο Γρηγόριο τν Παλαμ εναι λεγόμενη φιλοκαλικ ναγέννηση. Χριστς μς φρόντισε ξέροντας τι θ πέσουμε στν Τουρκοκρατία, κα μς νακαίνισε κα μς νανέωσε μ τ φιλοκαλικ ναγέννηση κα ντέξαμε.

Λοιπόν, εἶχαν καὶ μεγάλες ἀρετὲς οἱ πολέμαρχοι τοῦ '21. Ἀγαποῦσαν τὸ Θεό. Ὁ Κύριος 'Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν γι' αὐτοὺς τὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο.

'Ὁ πατέρας τοῦ 'Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, ὁ Ἀνδρέας Βερούσης ἀπὸ τὶς Λιβανατες Φθιώτιδας, τὸ λιοντάρι τῆς Ρούμελης, ἦταν διαποτισμένο ἀπὸ τὴ φιλοκαλικὴ ἀναγέννηση καὶ χάρη. Καὶ πολέμησε μὲ τὸ Λάμπρο Κατσώνη γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς γλυκύτατης πατρίδος μας. Ἔπεσε στὸ τέλος στὰ χέρια τῶν Ἐνετῶν καὶ ἐκεῖνοι τὸν παρέδωσαν στοὺς Τούρκους. Τὸν ἔκλεισαν στὴ φυλακὴ καὶ ἤθελαν νὰ τὸν δικάσουν καὶ νὰ τὸν καταδικάσουν.

Τὸν ἔφεραν, λοιπόν, μπροστὰ στὸν πασὰ καὶ στὸν κατὴ καὶ σὲ κάποια στιγμὴ ποῦ ἄρχιζε ἢ δίκη, ὁ πασὰς ἔβρισε τὸν Θεό, τὸν Χριστό μας. Καὶ τὸ λιοντάρι τότε σηκώνεται πάνω ὁλόρθο καὶ ἀντρειωμένα του ἁπαντά: «Κουβέντα δν χουμε πασά μου μαζί, σν βρισες τ Χριστό μου. Τ σμα μου τ ρίζεις, κάμε τ ,τι θές. Τν ψυχή μου μως τν ρίζουν λλοι»

Ατ ταν! πίστη στν Θεό, γκάρδια πίστη.

Ἤσαν ἀγράμματοι, ἀλλ’ εἶχαν μέσα τοὺς τὴν Θεία Χάρη. Ἤσαν πονεμένοι, ἀλλὰ εἶχαν κοντὰ τοὺς τὴν πονεμένη καὶ θλιμμένη Παναγιὰ καὶ τὸν ἐσταυρωμένο Χριστό. Ἤσαν μόνοι τους, ἀλλ’ εἶχαν μέσα στὶς φλέβες τοὺς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἀθάνατο αἷμα καὶ τοὺς ἔκανε «λέοντας, πῦρ πνέοντας», ὅπως λέει κάπου ὃ χρυσορρήμων Ἰωάννης, λιοντάρια ποῦ ἀναπνέoυνε φωτιά. Κι ἂν δὲν εἶναι πῦρ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλίμονο, τότε ποιὸ εἶναι τὸ πῦρ; Καὶ μπόρεσαν καὶ βάσταξαν τὴν πικρὴ σκλαβιά. Ἦταν γι' αὐτοὺς ὅλα δύσκολα, ὅλα ἀρνητικά.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ εἴχανε τοὺς Φράγκους. Ἔζησαν οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες ἀνάμεσα στὸν Τοῦρκο καὶ στὸν Φράγκο, οἱ ὅποιοι τοὺς ἔκαναν τὰ πάνδεινα, ὅ,τι φαντάζεστε κι ὅ,τι δὲν φαντάζεστε, ὅ,τι λέγεται καὶ ὅ,τι δὲ λέγεται. Τοὺς ἔφεραν ὄντως σὲ δύσκολη θέση, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἄντεξαν. Γιατί ζοῦσε μέσα τοὺς ὁ Χριστὸς καὶ γι' αὐτὸ μπόρεσαν κι ἔκαναν τὸ ἀδύνατο.

Ἀκούσαμε στὸ Εὐαγγέλιο σήμερα τὸ «Οκ δυνατήσει παρ τ Θεω πν ρμα» ἂπ' τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ στὴν Παρθένο Μαρία.

Ἔκαμαν τὸ ἀδύνατο, ἄρχισαν τὴν Ἐπανάσταση, ὅπως γράφει ὁ Θεοδωράκης Κολοκοτρώνης στὰ 'Ἀπομνημονεύματά του, χωρὶς ὄπλα - ποὺ νὰ τὰ βροῦν τὰ ὄπλα - χωρὶς ὑλικὲς δυνάμεις, χωρὶς προστάτες, χωρὶς τίποτε. Ἄρχισαν ὅμως τὴν Ἐπανάσταση μὲ τὴν πίστη στὸ Θεό, ἡ ὅποια τοὺς γιγάντωνε, ἡ ὅποια τοὺς ἐμψύχωνε, ἡ ὅποια ἔκανε τοὺς ἀτίθασους καὶ δυσκολεμένους, λέοντας δυνατοὺς καὶ ἥρωες.

                                             ρχιμ. π. νανίας Κουστένης

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ