Εκτύπωση

Τα περιεχόμενα του υπό έκδοση έργου μας

Αποδείξεις ότι

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Υπό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό περί τίνος έργου πρόκειται, παραθέτουμε τα περιεχόμενά του …

 

           α. Να ερευνούμε και να μιλάμε με θάρρος για τα θέματα της Πίστεώς μας!

           β. Ωστόσο υπάρχουν και όρια στην έρευνα!

           γ. Μόνον οι καλοπροαίρετοι ωφελούνται!

           α. Οι προρρήσεις των βιβλίων των Ιουδαίων που Τον Σταύρωσαν…

           β. Γιατί μιλούν επισκιασμένα οι Προφήτες;

           γ. Ναι, προφητεύτηκαν με λεπτομέρειες…

           α. Γεννιέται απ’ τον ουράνιο Πατέρα και επίγεια μητέρα!

           β. Έρχεται αθόρυβα!

           γ.  Ναι, γεννιέται από Παρθένο!

           δ. Όλα έγιναν συνεργοί Του!

               I. Οι μάγοι που προσήλθαν από πολύ μακριά για να Τον προσκυνήσουν!

              II. Το αστέρι που κατά περίεργο τρόπο καθοδηγεί τους μάγους!

             III. Η παράδοξη εξαφάνισή του όταν οι μάγοι έφθασαν στην Ιερουσαλήμ!

             IV. Η απογραφή της οικουμένης!

              V. Η εξορία Του στην Αίγυπτο!

           α.   Απλά και ταπεινά λόγια που περικλείουν μηνύματα ζωής αιώνιας!

           β.   Η σοφία του Θεού είναι σαφώς ανώτερη από κάθε ανθρώπινη σοφία!

           γ.   Κανένας άλλος δεν μίλησε όπως Αυτός!

           δ.   Καταγοήτευε τα πλήθη γιατί μιλούσε και με τη μοναδική φωνή των έργων Του!

           ε.   Τον θαύμαζαν ακόμη κι όταν ζητούσε κοπιαστικά έργα!

           στ. Τα λόγια Του άσκησαν άμεση επιρροή στα πλήθη των ανθρώπων σε αντίθεση με τους φιλοσόφους

                 που δεν έπεισαν ούτε τους … εαυτούς τους!

           α. Η διδασκαλία Του έφθασε σ’ ελάχιστο χρόνο στα πέρατα της οικουμένης κι έγινε κοινό αγαθό!

           β. Διακηρύχθηκε μ’ ελάχιστους, φτωχούς, απλοϊκούς και άσημους!

           γ. Ήρθε αντιμέτωπο με τις πλέον αντίξοες συνθήκες!

          δ. Οι αντίξοες συνθήκες κι απ’ αυτό το σκάνδαλο του Σταυρού!

          ε. Προβλήθηκε χωρίς καμμιά κοσμική τεχνική και δύναμη!

        στ. Ακόμη και τα θαύματα των Αποστόλων δεν συνέβαιναν πάντοτε!

         ζ. Στ’ αλήθεια πως πείστηκαν τα πλήθη των εθνικών, των Ιουδαίων και των βαρβάρων;

          η. Κι άλλα θαμαστά γεγονότα…

            α. Δεν είναι έργο απλού ανθρώπου η εξάπλωση της Εκκλησίας!

            β. Οι προεικονίσεις της Π. Διαθήκης για τον θρίαμβό της!

            γ. Ο θρίαμβος που ακολούθησε μετά τη Σταύρωσή του Χριστού!

            δ. Οι ανελέητοι πόλεμοι που δέχθηκε η Εκκλησία!

            ε. Οι πιστοί Του όχι μόνο λυγίζουν, αλλά και χαίρονται και νικούν με     τα παθήματα!

          στ. Γιατί ο Θεός επέτρεψε τους διωγμούς και τα μαρτύρια;

               ζ. Γιατί επέλεξε τους πλέον απλοϊκούς και άσημους για Αποστόλους

            η. Tίποτα δεν είναι πιο δυνατό απ’ την Eκκλησία!

            θ. Το θαύμα συνεχίζεται…

     ΑΠΟΔΕΙΞΗ 13η: Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ!

            α. Οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης!

            β.  Οι μαθητές λένε πράγματι την αλήθεια!

            γ. Σαφώς πέθανε πάνω στο Σταυρό!

            δ. Ποιες «γκάφες» των εχθρών Του επιβεβαιώνουν την Ανάσταση!

            ε.  Η κλοπή του σώματός Του ήταν σαφώς αδύνατη!

           στ. Γιατί η ανάσταση έγινε μετά από τρεις ημέρες;

             ζ. Οι εμφανίσεις Του μετά την Ανάσταση!

               η. Η Ανάσταση ήταν το μυστικό της τόσης δυνάμεως των Αποστόλων!

               θ. Τα θαύματα των Αποστόλων πιστοποιούν την Ανάστασή Του!

                ι. Οι θυσίες των Αποστόλων διακηρύττουν την Ανάσταση!

               ια. Απόδειξη της Αναστάσεως είναι η μεταστροφή του Παύλου και τόσων άλλων!

               ιβ. Απόδειξη είναι και η αυταπάρνηση των πιστών απέναντί Του!                    

               ιγ. Πως εξηγείται ο φόβος και η αγωνία των Ιουδαίων μετά την Ανάσταση;

              ιδ. Γιατί ανασταίνει τον Λάζαρο και μάλιστα λίγο πριν απ’ το πάθος Του;

              ιε. Κι ακόμη…

           α. Για τον θρίαμβο της Εκκλησίας Του.

           β. Για την καταστροφή του ναού των Ιουδαίων.

           γ. Για τη γυναίκα εκείνη που Τον άλειψε με μύρο.

           δ. Για το ότι δεν ήλθε να βάλει ειρήνη στη γη, αλλά μαχαίρι!

           ε. Για τα θαύματα των μαθητών Του.

          στ. Για την άρνηση του Πέτρου!

            ζ. Κι άλλα ακόμη, όπως…

-   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το έργο αυτό αντλήθηκε απ’ τις εξής 175 ομιλίες του Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου: