Εκτύπωση

 

Η αναζήτηση του Θεού (1ο)

«Όπως το βέλος του γυμνασμένου σκοπευτή,

  όταν φεύγει απ’ την φαρέτρα,

  καμμία ησυχία δεν ζητεί για τον εαυτό του

  πριν φθάσει στον σκοπό του,

  έτσι και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε απ’ τον Θεό

  με κατεύθυνση προς τον Θεό

  και δεν μπορεί να έχει ησυχία πριν βρεθεί κοντά Του».

[Kierkegaard, Δανός φιλόσοφος]