Εκτύπωση

 

 

«Αν μπορείς να διαβάσεις αυτό,

  ευχαρίστησε τους δασκάλους σου»

[Αυτοκόλλητο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ σε αυτοκίνητο]