Εκτύπωση

 

«Πολλοί χρησιμοποιούν τα χρόνια της νιότης τους,

  για να κάνουν άθλια,

  τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους!»

     (Λαμπρούγερ)