Εκτύπωση

 

«Η αμαρτία όταν εξομολογείται, γίνεται μικρότερη.

         Αν όμως δεν εξομολογείται, γίνεται χειρότερη»

                  (Άγ. Ιω. Χρυσόστομος)