Εκτύπωση

 

Να χαιρόμαστε στις δοκιμασίες μας…

Του Μεγάλου Βασιλείου

 

«Γνώρισμα των συνετών ανθρώπων είναι το ότι,

  όταν δοκιμάζονται με συμφορές

  και καθαρίζονται σαν το χρυσάφι στη φωτιά,

  λένε, «είναι καλό το ότι με ταπείνωσες» (Ψαλμ. 118, 71),

  επειδή η ταπείνωση γεννά τη γνώση των εντολών.

  Έτσι με τη θλίψη γίνονται φίλοι του Θεού,

  γιατί, όταν η ψυχή υποφέρει, βρίσκεται κοντά στον Θεό».

         

[Απ’ το υπό έκδοση έργο μας «ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ»]