Εκτύπωση

 

          Η ανυπέρβλητη δύναμη της Εκκλησίας

        «Mην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία, γιατί τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την Eκκλησία.

H ελπίδα σου είναι η Eκκλησία, η σωτηρία σου η Eκκλησία, το καταφύγιό σου η Eκκλησία.

Eίναι πιο ψηλή από τον ουρανό, είναι πιο πλατιά από τη γη.

Ποτέ δε γερνά και πάντοτε είναι νέα.

Γι’ αυτό η Γραφή,

για να δηλώσει τη στερεότητα και τη σταθερότητά της,

                                  την ονομάζει Όρος!

για να δηλώσει την αφθαρσία της, την ονομάζει Παρθένο!

για να δηλώσει τη συγγένειά της προς το Θεό, την ονομάζει Θυγατέρα!

για να δηλώσει τη μεγάλη γονιμότητά της,

                                  την ονομάζει στείρα που γεννάει επτά!

για να παραστήσει την ευγένειά της, χρησιμοποιεί χίλια ονόματα!…»

            [Αγ. Ιω. Χρυσόστομος]