Εκτύπωση

 

        Με ταπείνωση!

«Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος

   κι όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση.

   Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι σκοτεινά

   κι όταν απουσιάζει η ταπείνωση

   όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα».

    (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας)