Εκτύπωση

 

«Όλα όσα βρίσκονται στη γη είναι πρόσκαιρα.

 

  Nα μη σε στενοχωρεί λοιπόν αυτό που αποχωρίζεσαι»

      ( Άγ. Νείλος ο Ασκητής)