Εκτύπωση

Η αξία του «Κύριε, ελέησέ με»…

«Αυτός που είπε «ελέησέ με», έδειξε εξομολόγηση και μετάνοιωσε για τα αμαρτήματά του.

Aυτός που είπε «ελέησέ με», πήρε συγχώρηση των σφαλμάτων του.

Αυτός που ελεήθηκε δεν κολάζεται.

Aυτός που είπε «ελέησέ με», κέρδισε τη Βασιλεία των Ουρανών.

Αυτόν που θα ελεήσει ο Θεός, δεν απαλλάσσεται μόνο απ’ την κόλαση, αλλά γίνεται άξιος και των μελλοντικών αγαθών.

[Άγ. Ιω. Χρυσόστομος]