Εκτύπωση

Γενηθήτω το θέλημά Σου…

«Κύριε όπως προστάζεις,

Κύριε όπως γνωρίζεις,

Κύριε όπως θέλεις,

γενηθήτω το θέλημά Σου»

   

(Απάνθισμα ευχών Πατριάρχου Νεοφύτου)