Εκτύπωση

Αξιοποιείς σωστά τον χρόνο σου;

«Πολλοί χρησιμοποιούν τα χρόνια της νιότης τους,

για να κάνουν άθλια,

τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους!»

(Λαμπρούγερ)