Εκτύπωση

Ο πιο γλυκός χαιρετισμός

κι η πιο χαρμόσυνη διακήρυξη,

τούτo είναι:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!