Εκτύπωση

Μέθοδος επιτυχίας…

 

«Επιθυμώ σφόδρα να επιτύχω

έναν μεγάλο και υψηλό σκοπό.

Πρώτιστο καθήκον μου, όμως, είναι

να επιτύχω μικρούς στόχους,          

σα να ΄ταν μεγάλοι και υψηλοί»

(Έλεν Κέλλερ)