Εκτύπωση

Το τι κάνουν οι πολλοί δεν είναι δικαιολογία για τις κακές πράξεις μας!

 

«Όσοι αμαρτάνουν δεν ωφελούν τους άλλους που αμαρτάνουν

με το να πέφτουν στα ίδια μ’ εκείνους αμαρτήματα,

ενώ όσοι κάνουν ενάρετα έργα καταδικάζουν τους αμαρτάνοντες.

Γιατί κι εκείνοι που δεν έθρεψαν και δεν πότισαν τον Xριστό ήταν πολλοί,

όμως δεν ωφέλησαν ο ένας τον άλλον.

Όπως ακριβώς και οι πέντε παρθένοι, δεν δικαιολογήθηκαν απ’ τον αριθμó τους,

αλλά από εκείνες που εφάρμοσαν την εντολή.

Όπως εκείνοι έτσι κι αυτές καταδικάστηκαν και τιμωρήθηκαν».

            

(Άγ. Ιω. Χρυσόστομος)