Εκτύπωση

 

"Ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος

μέσα στις αρετές

και τις άγιες εντολές Του"

    (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)