Εκτύπωση

 

"Εμείς οι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε στην τύχη,

γιατί απλούστατα δεν υπάρχει.

Εμείς αντίθετα πιστεύουμε,

ότι όλα έγιναν με τάξη και αρμονία από τον Παντοδύναμο Θεό,

ο οποίος κυβερνά όλο τον κόσμο με τη σοφία Του.

Ο κόσμος δεν κυβερνάται από την τύχη. Όχι!

Πιστεύω ακόμη, ότι είμαι ελεύθερος άνθρωπος

και ότι δεν είμαι δούλος κανενός,

παρά μόνο του Χριστού,

ο οποίος για μένα είναι το στεφάνι, η δόξα και το καύχημά μου"

                                                                          (Άγιος Τρύφων)