Εκτύπωση

 

"Η πράξη είναι κατόρθωμα της ατομικής προσπάθειας,

ενώ το θαύμα είναι χάρισμα της θείας δωρεάς"

(ι. Χρυσόστομος)