Εκτύπωση

 

"Εκείνοι που κάνουν ελεημοσύνη,

προσφέρουν στον Ύψιστο

τα δώρα που Τον ευχαριστούν"

                                                                                                 (Τωβίτ 4,11)