Εκτύπωση

 

"Η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους,

μας κάνει συγκάτοικους με τους αγίους,

φρονηματίζει τη ζωή μας"

                                                                                 (Μέγας Βασίλειος)