Εκτύπωση

 

                     «Η αγάπη χορηγεί τη χάρη της προφητείας.

                       Η αγάπη παρέχει τη δύναμη της θαυματουργίας.

                       Η αγάπη είναι η άβυσσος της Θείας εκλάμψεως.

                       Η αγάπη είναι η πηγή του Θεϊκού πυρός»

                                           (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας)