Εκτύπωση

 

                              «Σε όλες τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις σου

                                             ο νους σου να είναι στον Θεό»

                                                           (Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα)