Εκτύπωση

 

                                 «Πολλοί πηγαίνουν για να επισκευθούν τους φίλους τους,

                                                     λίγοι όμως για να τους βοηθήσουν»