Εκτύπωση

 

«Οι εντολές του Θεού

είναι ανώτερες απ' όλους τους θησαυρούς του κόσμου

κι όποιος τις φυλάττει

βρίσκει μέσα τους τον Θεό»

(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)