Εκτύπωση

 

   

         Γνωρίζουν τη ζωή:

                    (Αναϊς Νιν, Γαλλίδα συγγραφέας)