Εκτύπωση

 

«Να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά.

Η χαρά του Χριστού θα σε γιατρέψει»

(Άγιος Πορφύριος)