Εκτύπωση

 

«Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας.

Δεν αδιαφορεί για μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο»

     [Άγιος Πορφύριος]