Εκτύπωση

Στον Κύριο ελπίζει η ψυχή μας,

Αυτός είναι βοηθός και προστασία μας.

Χάρη σ’ Εκείνον χαίρετε η καρδιά μας,

αφού εμπιστευόμαστε στην άγια παρουσία Του.

Ας έρθει Κύριε πάνω μας η αγάπη Σου,

καθώς εμείς ελπίζουμε σ’ Εσένα»

(Ψαλμ. 32,20-22)