Εκτύπωση

 

«Θερμαίνεται κάθε καρδιά, χαίρεται και ευφραίνεται,

όταν την αγγίζει ο Xριστός.

Ποια θλίψη και ποια μοναξιά μπορούν να σταθούν τότε;»