Εκτύπωση

«Γι’ αυτό ο Θεός δίνει την λογική,

για να φθάσουμε σε κατάσταση να αποκλείσουμε την λογική»

      (Άγιος Παίσιος)