Εκτύπωση

 

Οι πιο δύσκολες λέξεις:

       - Εγώ φταίω!

       - Συγγνώμη!