Εκτύπωση

 

«Ο Χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετάξει

και να υπάγει εις τον Παράδεισον,

την ταπείνωσιν και την αγάπην»

(Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός)