Εκτύπωση

 

«Όσοι γνωρίζουν τις εντολές του Κυρίου,

έχουν τη μόρφωση που δίνει τη ζωή.

Κι αυτοί που κάνουν ό,τι είναι αρεστό σ’ Εκείνον,

γεύονται τους καρπούς της αθανασίας»

(Σοφία Σειράχ 19,19)