Εκτύπωση

 

«Στο μονοπάτι των εντολών Σου οδήγησέ με,

γιατί σ’ αυτό βρίσκω ευχαρίστηση …

 

… Είναι χαρά μου να τηρώ τις εντολές Σου,

γιατί τις αγαπώ»

(Ψαλμ.118,35 & 47)