Εκτύπωση

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ                                                           

-   Οι κορυφές πάντοτε θέλγουν και συγκινούν!

-   Οι κορυφές είναι θέαμα θεσπέσιο!

-   Οι κορυφές υπάρχουν για να τις πλησιάζουμε έστω!

-   Κυρίως όμως οι κορυφές υπάρχουν για να τις ανεβαίνουμε!

                                                               (Απ' το περιοδικό "ΤΑ ΚΡΙΝΑ")