Εκτύπωση

 

«Γεννήτρια όλων των κακών είναι η ηδονή και η πονηρία.

Όποιος τις έχει μέσα του δεν πρόκειται να ιδεί τον Κύριο»

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας)