Εκτύπωση

 

«Ό,τι άδικο κι αν πάθουμε από κάποιον,

   υπολογίζει ο Θεός την αδικία αυτή

   ή προς διαγραφή των αμαρτημάτων μας

   ή για να μας δώσει μισθό»

   (Χρυσόστομος)