Εκτύπωση

 

«Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του

προτίμησε το σώμα από την ψυχή

και τον κόσμο από τον Θεό»

   (Όσιος Θαλάσσιος)